Publicerad den

A Comparison of differing Nitrogen sources for use as early spring starter fertilisers

Early Season Nitrogen Trials Plot

En studie genomfördes i Sverige under våren 2018 där man jämförde ett antal kommersiellt tillgängliga produkter innehållande olika kvävekällor. Alla produkter applicerades med rekommenderad dos om 25g/m².

Tvärt emot allmänna antaganden konstaterades det att typen av kväve inte hade någon effekt på bladmassan mätt med NDVI. Den statistiskt avgörande faktorn var den övergripande mängden kväve som applicerades.

Många av produkterna som användes i försöket hade en blandning av olika kvävekällor, så det var svårt att fastställa någon underliggande effekt av de olika Kvävekällor.

Försök i Sverige – 2018

Tabellen nedan visar de produkter som valdes. Konkurrentprodukter har fått generiska namn för anonymitetsändamål. Indigrow ”Impact”-produkterna som användes var 2018 års formulering, innan den innovativa Asset Gold-beläggningen applicerades på produkterna när de omformulerades för att bli det nuvarande ”ImpactPlus”-sortimentet.

ProductAnalysisForm of Nitrogen
Produkt A4-0-14 + 2% MgO + 8% Fe4% ammonium
Indigrow Impact Perk4-0-14 + 10% Fe2% ammonium, 2% urea
Indigrow Impact All Round5-5-15 + 4% Fe + 3% MgO5% ammonium
Produkt B11-5-5 + 8% Fe5,6% ammonium, 5,4% urea
Indigrow Impact Accelerate14-0-1214% ammonium
Product C18-5-10 + 2,5% MgO5% nitrat, 13% ammonium
Indigrow Humik N2525-0-00,3% nitrat, 15,7% ammonium, 9% urea
Indigrow Impact CGF 25-5-1025-5-10 + 2% MgO1,2% ammonium 13,4% urea, 10,4% PSCU

Försöket genomfördes den 6 april 2018, vid en jordtemperatur på 6°C, med 10cm markfrost. Torra väderförhållanden registrerades efter applicering, följt av bevattning den 12 april. Den första klippningen efter application gjordes den 28 april.

Bedömning genomfördes den 24 april, 7 maj och 17 maj.

NDVI avläsningar togs, med det högsta värdet på graferna som representerar den högsta bladmassan.

Early season Nitrogen Trials Graph from the 24th April 2018
Early season Nitrogen Trials Graph from the 7th May 2018
Early season Nitrogen Trials Graph from the 17th May 2018

NDVI avläsningar togs, med det högsta värdet på graferna som representerar den högsta mängden bladmassa. NDVI avläsningar visar genomgående att Humik N25 gav den bästa ökningen av bladmassa vid tidiga applicationer. Alla Indigrow produkter som ingick i försöket visade en ökning av bladmassa mot kontrollytan, även 6 veckor efter applicering.

Försök i Storbritannien – 2020

Som en följd av de inledande försöken 2018 genomfördes ytterligare ett försök under våren 2020. Målet med studien 2020 var att välja ut produkter med tydliga kvävekällor (främst endast en) och jämföra dem i samma mängd N/ha i stället för samma tillämpningsgrad på 25 g/m² som användes i 2018 års försök.

Tabellen nedan visar de produkttyper som valts.

ProductApplication Rate (g/m²)Application Rate (kg/ha N)
Control00
CAN (nitrate)2535
CAN (nitrate)5070
UREA (urea)7.635
UREA (urea)14.870
AMS (ammonium)2535
AMS (ammonium)5070
Humik N25 (50/50 ammonium/urea)1435
Humik N25 (50/50 ammonium/urea)2870

En applikation gjordes den 19 mars. Bedömningar gjordes den 23 mars, den 28 april och den 27 maj.

Early season Nitrogen Trials showing the mean NDVI 69 DAT - 2020

NDVI avläsningar togs, med det högsta värdet på graferna som representerar den högsta bladmassan.

Både 2018 och 2020-försöken visar tydligt att källan till Kväve (oavsett om det är Nitrat, Ammonium eller Urea) inte har någon signifikant praktisk effekt på bladmassan och att den avgörande faktorn är mängden N som tillämpas per hektar.

Humik N25 överträffade alla andra produkter i båda försöken när det gäller bladmassa och livslängd.

Fullständiga försöksdata och ytterligare information kan begäras genom att e-posta [email protected] och  märk din e-post “Comparing Nitrogen Sources”.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995