Publicerad den

Asset Gold – Stressavlastning

Indigrow Product - Asset Gold

Torvgrässtress

Gräs upplevelser “stress” från en mängd olika faktorer som torka, vattenspännig, salthalt, kompaktering och låg klipphöjd. Dessa symtom på stress kan orsaka en minskning av klorofyllproduktionen.

Asset Gold har utvecklats för att tillhandahålla stressavlastning av abiotisk stress i en koncentrerad formulering för ökad snabbverkan. Formuleringen bygger på hållbara naturligt producerade växtosmolyter som särskilt syftar till att motverka många stressituationer, anaeroba tillstånd, torka och höga saltnivåer.

Råvarorna kommer från växter som har växt i tuffa miljöer och som därför producerar betydande mängder av dessa aminosyror för att överleva. Dessa osmolyter bibehåller den osmotiska balansen i växtcellerna för att förbättra organellernas funktion, upprätthåller turgiditeten och minskar effekterna av reaktiva syreföreningar.

Proline – Aminosyror

En av växternas naturliga försvarsmekanismer vid växtstress är att öka produktionen av aminosyran Proline, vilket minskar de skadliga “fria radikaler” som angriper växtceller. Vårt senaste försöksarbete belyser den inverkan Asset Gold har på växternas naturliga förmåga att producera en rad aminosyror, bl.a. Proline, samt ge ökande klorofyllnivåer.

Asset Gold ökar gräsets naturliga produktion av prolin och klorofyll

Tack vare dessa riktade osmolyter bibehölls naturligt växtskydd genom balanserad osmotisk reglering, cellmembranskydd, minskning av fria radikaler och därmed skydd av fotosyntetiska och biologiska funktioner.

Asset Gold

Asset Gold är en växtbiostimulator speciellt användbar när växter är under stress från extrema klimatförhållanden, dålig markmiljö, hög salthalt, vattenspänning och torka samt vid skadedjurs och sjukdomsangrepp. Den innehåller aminosyror som utvinns uteslutande från växtarter som naturligt uppvisar resistens mot abiotisk stress. Asset Gold är en osmolyt som spelar en viktig roll för att upprätthålla cellvattenbalansen. Det stimulerar också växterna naturlig produktion av viktiga aminosyror, såsom proline.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995