Publicerad den

Bortstötning av daggmask med Sapphire Green

Indigrow Product Sapphire Green Worm Suppressant

Bortstötning av daggmask med Sapphire Green

Sapphire Green är en maskhämmande produkt som klassificeras som ett gödselmedel. Den innehåller kväve och svavel och fungerar genom att få maskar att röra sig bort från det behandlade området. Effekten kan hålla i upp till tre veckor.

Bortstötning av daggmask med Sapphire Green

Ett fullständigt replikerat experiment inrättades för att utvärdera effekten av Sapphire Green på daggmaskaktivitet.

I det obehandlade området fanns det en jämn spridning av maskar med 45% i ena halvan och de återstående 55% i den andra.

Sapphire Green applicerades med en dos av motsvarande 20 lt/ ha på ytan. Efter flera dagar vistades endast 17,5% av daggmaskarna i det behandlade området.

Detta tyder på att vid vår lägsta rekommenderade appliceringsmängd på 20 lt/ha, fick Sapphire Green 82,5% av maskarna att flytta sig bort från det behandlade området.

100% Daggmaskens överlevnad

Daggmaskar ger många fördelar i jorden, så deras överlevnad är viktig.

Sju dagar efter behandling fanns det inga tecken på att någon daggmask hade dött av Sapphire Green i det behandlade området; och de observerades vara lika friska som maskarna i det obehandlade området.

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995