The Impact range of slow release fertilisers

Indigrows långtidsverkande gödning

Långsam och kontrollerad frigöring av näringsämnen ger långsiktig balanserad tillväxt. Detta kan uppnås på olika sätt. Med gödselmedel för kontrollerad…

Humik Fertilisers video discussion

Humik Fertilisers – a video discussion

During our visit to BTME 2022 we were approached by Turf Matters to discuss our latest products. Geoff Lloyd took…

Titanium Apple

Utilising Titanium for Improved Crop Health

There is a common saying, “water, water everywhere, but not a drop to drink”. This can be the same with…

Indigrow Product Solar Pro-Active OneShot - Activated Foliar Nutrients

Improving Seedling Establishment

Whether seeding or overseeding, it is important to maximise the number of seeds which germinate. Once germinated, it is critical…

Indigrow Product - Asset Gold

Asset Gold – Stressavlastning

Torvgrässtress Gräs upplevelser “stress” från en mängd olika faktorer som torka, vattenspännig, salthalt, kompaktering och…

Indigrow Product Humik N25 25-0-0

Gödselmedel med Humussyra

Humussyra har många funktioner i jorden, både kemiska och fysiska. Kemiskt genom stöd i nedbrytningen av toxiner vilket direkt minskar…

Watering Tomato Seedlings with Monsoon

Water Management

Drought is no longer exclusive to the arid regions of the planet and is now becoming a more common phenomenon…

Indigrow Product ImpactPlus Accelerate 14-0-12

Organomineral-baserade gödselmedel

För över två år sedan började vi ändra sammansättningen i våra Impact gödselmedel. Detta gjorde vi som en övergång till…

Indigrow Post Thumbnail Placeholder

Video – Solar Bladgödsel

Solar Bladgödsel Inte alla flytande gödselmedel är äkta bladgödsel. En av de viktigaste fördelarna med en äkta bladgödsel är att…

Indigrow Post Thumbnail Placeholder

Video – ImpactPlus Fertilisers and their unique Biostimulant coating

ImpactPlus Fertilisers Våra Asset Gold coatade gödselmedel har en mycket aktiv biostimulerande beläggning. De har utvecklats för att främja friskt…

magnum-357-calibre-magnum-co-tank-mix-wetting-agent

Building the Ideal Wetting Agent Programme

Indigrow’s Magnum sortiment av vätmedel har skapats för att arbeta tillsammans med varandra för att ge en komplett lösning på samtliga vattenrelaterade problem. Våra Magnum vätmedel tar också på sig ytterligare en roll i vattenförvaltningen. Genom att bidra till att förbättra vattenvården, särskilt under perioder av torka, kan våra vätmedel bidra till att upprätthålla eller förbättra turfhälsa och kvalitet.

Amino Acid molecule

Växttillgängliga aminosyror med Turbine Amino OneShot

Aminosyror Aminosyror spelar en viktig roll i professionell grönyteförvaltning. De bidrar till att skapa en effektivare odlingsmiljö samt erbjuder ett…

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995