Publicerad den

Flexibel näringstillförsel – Fusion Bio-Green Liquids

Indigrow Product Fusion NPK 18-9-9

Förbättrad näringstillgänglighet och upptag

Kvaliteten på råvaror är ett av de viktigaste elementen i flytande gödning. De extremt lösliga råvarorna som används vid tillverkningen av Fusion Bio-Green Liquids säkerställer en formulering som ger optimalt näringsupptag till växten. Tång (från samma källa som Compass Bio-Active) tillsätts för att förbättra rotstrukturen, tillsammans med ett aminosyrapaket från växttillgängliga L-aminosyror och spårämnen för att upprätthålla nivåerna under hela säsongen.

Flytande NPK

Fusion Bio-Green Liquids ger effektivt N-upptag från 3 kvävekällor för tillgänglighet på kort, medellång och lång sikt. De innehåller lättillgängligt fosfat i lösningen för att komplettera kvävekällorna. Produkterna i Fusion Bio-Green-sortimentet hjälper till att upprätthålla kvalitetskraven och minska risken för övergödning. Produkternas flexibilitet gör dom lätta att komplettera med till granulerade gödselprogram.

Tillsatt tång för bättre rotutveckling

Oberoende studier, utförda på Levity Crop Science, belyser den förbättrade rotutvecklingen som man får av tången som används i både Compass Bio-Acitve och Fusion Bio-Green-produkterna.

Testresultaten visade också:

 • ökad total rotmassa
 • ökat näringsupptag
 • fastare, stabilare gräs
 • lindrad växtstress

L-aminosyror och spårämnen

Innehåll av L-aminosyror och spårämnen är viktiga faktorer att tänka på när man väljer ett flytande gödsel. De aminosyror och spårämnen som tillsätts i Fusion Bio-Green Liquids hjälper till med följande:

 • Växttillgängliga aminosyror för ökad växthälsa
 • Antioxidanter för minskad stress
 • Möjliggör energibesparing i växten
 • Spårämnen för att upprätthålla optimal näringsnivå
 • Anpassad till “Law of the minimum”

Liebig’s Law of the minimum

Tillväxten dikteras inte av de totala näringsämnen som finns tillgängliga utan av de knappa eftersom detta blir en begränsande faktor. Vårt spårämnespaket säkerställer att inget element finns i för låga mängder vilket hämmar grästillväxten.

Flexibel näringstillförsel

Fusion Bio-Green Liquids erbjuder flexibel näringstillförsel. Våra produkter:

 • Anpassas lätt till befintliga granulerade program
 • Kan skräddarsys efter vädret
 • Effektivt som ”lite och ofta” applicering
 • Ger högkvalitativa lättillgängliga näringslösningar
 • Innehåller biostimulanter för bättre rotstruktur och stresshantering
 • Kan användas fristående eller blandas med andra gödningsprodukter

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995