Publicerad den

Indigrows långtidsverkande gödning

The Impact range of slow release fertilisers

Långsam och kontrollerad frigöring av näringsämnen ger långsiktig balanserad tillväxt. Detta kan uppnås på olika sätt.

Med gödselmedel för kontrollerad frigöring är principmetoden att täcka ett konventionellt lösligt gödselmedel med en skyddande beläggning (så kallad coatning) av ett vattenolösligt, halvgenomsläppligt eller ogenomträngligt pormaterial. Detta styr vattenpenetration och därmed graden av upplösning som därigenom synkroniserar näringsutsläpp med växternas behov.

Fördelarna med långtidsverkande gödning

Användningen av gödselmedel för kontrollerad frigöring har ökat under de senaste åren, inte bara på grund av de miljöfördelar som de ger, utan också för de ekonomiska och tidsbesparande egenskaperna.a speciellt formulerade gödselmedel finns med flera tekniker, varav en är PSCU-beläggningen som används i Impact-sortimentet.

PSCU (Polymer Svavelcoatad Urea)

Våra (PSCU) gödselmedel är en hybrid av både svavel och polymer, känd som PSCU.

Svavel appliceras initialt i ett tunnare skikt vilket minskar risken för “lock off” som uppstår när det belagda granulatet inte släpper ut sina näringsämnen, vanligare när svavelbeläggningen är för tjock.

Granulatet är sedan belagt med polymerer. Detta minskar risken för katastrofala tillväxttoppar (för tidig frisättning av näringsämnen) som ofta förekommer i svavelbelagda ureaprodukter på grund av brister i beläggningen.

Flera lager

PSCU beläggningar kan byggas upp i lager, den totala tjockleken dikterar livslängd och diffusionshastighet som är beroende av fukt, skikten av polymerer hjälper till att förlänga frisättningstiden. Livslängden regleras av fukt som är starkt förbundet med näringstillgänglighet och upptag, detta säkerställer att när vattentillgången ökar stegras gradvis nedbrytning av polymerskiktet, osmos ökar det inre trycket vilket gör att granulen långsamt börjar släppa kväve till rötterna.

Kväveförluster uppstår på många sätt. Gödselmedel med kontrollerad frisläppning kan minska avdunstningen genom att säkerställa att ureagödselmedlet är intakt och inte bryts ned av ureasenzymer. Detta kan orsaka avdunstning av ammoniakgas, omvandling till ammoniak och koldioxid om det finns otillräcklig fukt. Beläggningsnedbrytningen frigör urea när tillräcklig fukt finns tillgänglig för omvandling av ammoniakgas till ammoniumjoner som sedan på grund av deras positiva laddning lockas till jordens katjonsutbyteskomplex.

Exempel på en coatad granul

Beläggningsnivåer

PSCU-serien är en stor del av de flesta banchefers arsenal när man försöker upprätthålla kvalitet och estetik under långa perioder trots hög beläggning.

Längre perioder mellan applikationerna säkerställer att spelytan i högre grad är tillgänglig för spel på grund av det minskade antalet applikationer som krävs för att bibehålla god näringstillförsel.

Vårt sortiment av produkter är coatade från så lågt som 20% till så mycket som 93% vilket ger en förväntad varaktighet från 8 till 24 veckor, beroende på nivån av coatning.

Utbudet på produkterna möjliggör flexibel förvaltning på medellång och lång sikt utan att kräva frekventa applikationer.

Diagrammet nedan visar hur de olika CGF-produkterna släpper sina näringsämnen över tid och jämför dem med ett konventionellt gödselmedel från jordbruket.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995