Publicerad den

New Product – Solar Energy

Indigrow Product Solar Energy 20l

Magnesium & Klorofyll

Magnesium är en viktig komponent i klorofyllmolekylen, det framkallar de vackra gröna nyanser som förbättrar spelupplevelsen samt den grundläggande metaboliska processen för fotosyntes. Magnesium spelar också en nyckelroll i kvävemetabolismen.

Tillsammans med magnesiumens viktiga uppgift i bildandet av klorofyll har det också en roll som enzymaktivator. Fotosyntes, proteinbildning och energiöverföring beror alla i viss utsträckning på en tillräcklig tillförsel av magnesium.

Magnesium tas upp av växter som Mg2 + och är rörlig en gång i växten, så det rör sig från äldre till yngre vävnader. Brist tenderar därför att ses först i de äldre bladen när koncentrationen i torrsubstansen faller under 0,2% Mg.

”Dold brist” används ofta för att beskriva när växter har en subklinisk brist på ett nyckelnäringsämne, då det ännu inte nått så låga nivåer att det resulterar i gula blad.

Det finns många faktorer som kan skapa en sådan underliggande problematik vilket leder till en försämring av kvalitet och estetik.

Magnesium i jorden

Jord innehåller vanligtvis mellan 0,05 och 0,5% Mg totalt, men endast en liten andel av detta är i former tillgängliga för växtupptag. Dessa nivåer tenderar att vara något lägre på sandbaserade ytor. Tillgängligt magnesium finns i jordlösningen och det hålls på plats av leror och organiskt material (”utbytbart magnesium”), liksom kalium. Men till skillnad från kalium rör sig magnesium inte så lätt från icke lösliga till de lösliga upptagbara formerna.

Magnesium är ett viktigt växtnäringsämne och brist kommer att påverka gräsets kvalitet och tillväxt.

Solar Energy

Solar Energy är en äkta bladgödning som innehåller magnesium i en lättillgänglig form. Denna svavelfria formulering med en hög koncentration av magnesium är idealisk för att förbättra färgen genom ökad produktion av klorofyll.

Den höga magnesiumhalten hjälper också gräset att öka proteinsyntesen och enzymaktiviteten. Solar Energy kommer också att förbättra upptaget av fosfor som redan finns i marken.

Formuleringen möjliggör snabbt upptag av både magnesium och kväve. När det lättillgängliga magnesiumet har tagits upp av växten kommer det att bidra till att främja ökat upptag av kalium som redan finns i marken.

Produkten levererar välbehövlig magnesium för att förbättra klorofyllmetabolismen och på så sätt öka estetisk kvalitet och tillväxt. Solar Energys flexibla dosering gör att den kan användas hela säsongen från tidig vårstart till invintring.

Mer information om Solar Energy finns på produktsidan, följ denna länk.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995