Publicerad den

Nu ger vi järnet efter en lång vinter

Indigrow Product Fusion Liquid Fe Large Volume

Våren kan vara en utmanande tid för professionella grönyteförvaltare, särskilt i norra Europa. Kortare dagar, snötäcke, riklig nederbörd och fallna löv kan leda till dålig gräsetablering.

Undvika kloros

Många av dessa faktorer kan leda till att mindre solljus absorberas av gräsplantan. Detta kan i sin tur leda till låg klorofyllproduktion som så småningom leder till bleka gulfärgade blad, känt som kloros.

En metod för att minska risken för kloros är att applicera järn. Järn är viktigt i den biokemiska syntesen av klorofyllmodulen och regelbundna appliceringar under perioder med minskad ljusintensitet kan bidra till att växten fortsätter sin nödvändiga klorofyllproduktion vilket hjälper till att undvika kloros.

Val av korrekt järnkälla

Fusion Liquid Fe är vår koncentrerade flytande järnformulering som innehåller 6,5% Fe för applicering under hela året, men särskilt i svalare och mörkare väderförhållanden. Regelbundna appliceringar av Fusion Liquid Fe kommer att stimulera klorofyllproduktion och bidra till att undvika kloros.

Öka klorofyllproduktionen

Genom att öka klorofyllproduktionen kommer Fusion Liquid Fe att hjälpa till med en snabb ökad grönska vilket förbättrar estetiskt utseende. Denna produkt kommer att ge cirka sex veckors effekt utan svärtning, beroende på rådande klimatförhållanden.

Denna flytande järnprodukt kommer också att bidra till att härda plantan, vilket ökar sjukdomsresistensen och stressavlastningen. Den ökade sjukdomsresistensen blir allt viktigare för närvarande i norra Europa på grund av perioder med långvarigt snötäcke.

De senaste förbättringarna av Fusion Liquid Fe innebär att det nu är fullt kompatibelt i en tankblandning med många andra produkter i Indigrow-sortimentet.

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995