Archive category description image

Våra ImpactPlus fingranulerade gödselmedel är annorlunda än våra tidigare gödselmedel på grund av dess aktiva biostimulerande coatning,” Asset”. De har utvecklats för att främja friska, starka plantor, med dess biostimulerande beläggning som stärker turfen. Bestående av ett antal olika versioner i olika formuleringar, är vårt ImpactPlus sortiment mycket effektivt på alla jordtyper med olika basnäringsämnesnivåer, och är alla belagda med vår Asset biostimulerande coatning för att bidra till att förbättra gräsets hälsa och rottäthet.

Available Products

Visar alla 8 resultat

Visar alla 8 resultat