• Chitosan stärker växternas motstånd mot sjukdomar, skadedjursskador och torka
  • Utvunnen från naturliga råvaror
  • Mycket koncentrerad för låg dosering
  • Idealisk i en blandning med Asset Gold och Asset Titanium

Asset Chitosan är en bladnäringsprodukt baserad på kitin, framställd från skal av räkor och andra kräftdjur. Chitosan kommer från naturliga hållbara organiska biopolymerer (komplexa kolhydratföreningar). Denna unika produkt ökar gräsets naturliga växtskydd genom att tillhandahålla växttillgängliga kolhydrater och stödja och behålla välbehövlig energi inom plantan för att upprätthålla rotmassa och grästäckning.