• Naturligt stresshämmande medel som innehåller aminosyror
  • Hjälper till att upprätthålla en jämn vattenbalans i växtcellerna
  • Stimulerar växternas naturliga produktion av aminosyror, inklusive prolin
  • Mycket koncentrerad för låg dosering

Asset Gold är en växtbiostimulator speciellt användbar när växter är under stress från extrema klimatförhållanden, dålig markmiljö, hög salthalt, vattenspänning och torka samt vid skadedjurs och sjukdomsangrepp. Den innehåller aminosyror som utvinns uteslutande från växtarter som naturligt uppvisar resistens mot abiotisk stress. Asset Gold är en osmolyt som spelar en viktig roll för att upprätthålla cellvattenbalansen. Det stimulerar också växterna naturlig produktion av viktiga aminosyror, såsom proline.