• Erbjuder TV-vänliga, djupt gröna sportytor i skuggade områden av arenor
  • Särskilt effektivt när ljusramper används
  • Upprätthåller optimal estetik för alla sportytor utan ökad tillväxt
  • Idealisk för användning på alla skuggade områden

Asset Titanium är en ny innovativ bladnäring för att förbättra organoleptiska egenskaper, kvalitet och växtskydd. Höga järngivor för att öka produktionen av klorofyll på arenor orsakar en gradvis försurning av sandbaserade rotzoner. Titanium (Ti) halten kan ersätta järn i produktionen av klorofyll och kan användas vid mycket lägre dosering, för att lindra kloros. Den unika kombinationen av Titan och en hållbar biopolymer, förbättrar gräsfärg utan hög järntillförsel.