• Idealisk året runt för förbättrad stressavlastning
  • Ökar rotlängden och uppmuntrar rottillväxt i nyetablerat bestånd
  • Längre rötter hjälper till att nå djupare liggande vatten och näringsämnen i profilen
  • Kan användas som en del i ett organiskt gödselprogram

Compass Bio-Active är en koncentrerad, flytande växtstimulerande produkt av ren tång. Den produceras med hjälp av Indigrows kallcellssprängningsteknik som förhindrar förlust av många nyttiga näringsämnen under tillverkningsprocessen. Compass Bio-Active kommer att bidra till att vitalisera stressat gräs och dess höga tånginnehåll främjar utmärkt slitageåterhämtning.