Kompletterar innehållet i Basic analysen med analyser av mikronäring, svavel mm. Comprehensive analysen ger svar på många begränsande faktorer för kvalitetsturf. Resultaten ger möjlighet för detaljerade rekommendationer och råd för att bibehålla och förbättra spelytorna.

  • pH, P, K, Mg, Ca och jordtextur
  • Tillgänglig Na, Cu, Zn, Mn, Fe, Svavel, Konduktivitet,
  • Utbytbara katjoner med katjonutyteskapacitet, organiskt material