• Ger omedelbar, medel och långsiktig kvävetillgång
  • En balanserad källa till nitrat, ammonium och ureakväve
  • Innehåller tång, tillsatta aminosyror och spårämnen för förbättrad hälsa och stressåterhämtning
  • Idealisk som en del i en tankmix där extra kväve behövs

Fusion BioGreen High N innehåller tre kvävekällor för att ge omedelbar och långsiktig näringstillgång. Kombinationen av kvävekällor ger optimalt växtnäringsupptag, och kan användas när en ökning av kvävenivån krävs. Med det tillsatta tång och mikronäringspaketet, är den utformad för att lindra växtstress, samt ge näring till anläggningen.