• Perfekt i midten og slutten av sesongen for å opprettholde vekst og herde gresset
  • Inneholder ikke fosfat. For bruk på vekstlag med høye fosfatverdier
  • Et balansert NK-forhold for å balansere veksten og herde gresset
  • Fullt blandbar og ideell for regelmessig applisering i små mengder

Fusion BioGreen NK inneholder balanserte nivåer av N og K som begge brukes i store mengder gjennom hele vekstsesongen. Balansen mellom nitrogen og kalium bidrar til å styrke gresset, uten å fremme overdreven vekst. Fusion BioGreen NK innholder tang, aminosyrer og mikronæring for forbedret helse og stresshåntering.