• Balanserad NPK-gödsel för den primära växtsäsongen för förbättrad färg och hälsa
  • Erbjuder effektivt näringsupptag och är mycket blandbar
  • Innehåller omedelbart tillgängligt fosfat och kaliumklorid
  • Tillsatt tång, aminosyror och spårämnen för förbättrad hälsa och stressåterhämtning

Fusion BioGreen NPK är ett balanserat flytande gödsel som innehåller tång, spårämnen och aminosyror och är idealisk för den primära växtsäsongen. Den innehåller ammonium och ureakväve, en kvävekälla i två steg som ger både snabb och långsiktig respons. Detta säkerställer att det alltid finns kväve tillgängligt för anläggningen under säsongen, utan att främja överdriven tillväxt.