• Formulering för att specifikt passa warm season gräs som Paspalum
  • Tillsatt tång för växtstressavlastning, tillväxtstimulering och hormonell balans
  • Ytterligare aminosyror som stöd för kvävemetabolism och för att bidra till att förhindra växtstress
  • Fullt blandbar med andra produkter för att enkelt kunna lägga till ytterligare spårämnen

Fusion BioGreen High K är ett flytande gödningsmedel för låg kvävetillförsel och höga kaliumhalter, vilket bidrar till att öka rotstyrkan och förbättra rotmassan. 5-3-18 innehåller en mindre mängd kväve, perfekt för gräsarter för varma klimat såsom Paspalum, och höga nivåer av kalium som hjälper till att förbättra sjukdomsresistensen. Tillsatt tång, aminosyror och ett komplett spårelementpaket ökar övergripande växtskydd och erbjuder förbättrad prestanda, särskilt i varmare klimat.