• Nullfosfat, nitrogen- og kaliumgjødsel
  • Bidrar til å opprettholde gressvekst og fremme gresskvalitet
  • Blandes med alle TourBest væsker for å muliggjøre balansert ernæringsprogram
  • Inneholder tilsatt tang og sporstoffer
  • Også tilgjengelig i 20 liter og 1000 liter tanker

Et nullfosfatprodukt, Fusion BioGreen NK 20-0-10 inneholder et forhold på 2:1 av nitrogen til kalium, som begge er nødvendig for sunn gressvekst. Nitrogeninnholdet på 20 % er fra urea for å gi en lengre og mer konsistent frigjøring av næringsstoffer. Den ekstra tang- og sporelementpakken bidrar til å forbedre den generelle gresskvaliteten og avlaste stress.