• Idealisk för arter med låga kvävebehov, inklusive paspalum
  • Kan användas i svala klimat för att öka härdigheten
  • Svavelfri och lågt saltindex
  • Fullt blandbar med tillsats av tång och spårämnen

Fusion BioGreen NPK 2-7-14 är idealisk för gräsarter med lågt kvävebehov. Ett omfattande mikro och biostimulantpaket ingår i produkten. Bladupptag minimerar risken för läckage av näringsämnen till miljön. Fusion BioGreen NPk 2-7-14 kan också användas vid invintring samt i svalare klimat.