• Balanserad NPK-gödsel för idrottsplatser och arenor under hela växtsäsongen för förbättrad färg och hälsa
  • Tillsatt tång, aminosyror och spårämnen för att maximera gräsets hälsa och prestanda
  • Hög kaliumhalt för förbättrad sjukdomsresistens vid svalare förhållanden
  • Erbjuder effektivt näringsupptag och är fullt blandbar

Fusion BioGreen Sport är ett balanserat flytande gödsel för användning på idrottsplatser med högt slitage. Dess 14-5-12 formulering innehåller nitrat-, ammoniak- och urea-kvävekällor som erbjuder både snabb och långsiktig respons för att maximera grästäcket under tunga slitageförhållanden. De höga kaliumnivåerna förbättrar sjukdomsresistensen, livsviktigt på arenor där långa perioder av skugga är vanliga.