• Ger naturligt mörkgrönt gräs i alla förhållanden
  • Härdar gräset för förbättrad sjukdomsresistens
  • Ekonomiskt alternativ till konventionellt flytande gödselmedel
  • Kompatibel i tankmix med Fusion Soluble N och High K

Fusion Soluble Fe är ett lättlösligt järnsulfatpulver. Den innehåller 20% järn för ekonomisk behandling av stora områden. Fusion Soluble Fe har utformats för att lösas upp snabbt i vatten och ge exakt applicering. Svavel i Fusion Soluble Fe hjälper till att tillfälligt sänka pH-nivåerna i marken.