• Hög kväveformulering, för att ge snabb grönska och stadig, kontinuerlig tillväxt
  • Kostnadseffektivt alternativ till konventionellt flytande gödselmedel
  • Löses upp lätt i tanken, även i kallt vatten
  • Idealisk för användning i en tankblandning där ytterligare kvävehalt krävs

Fusion Soluble N är en lättlöslig kväveprodukt. Den har utformats för att fungera fristående eller tillsammans med andra gödselmedel för att öka kvävehalten i marken. Fusion Soluble N är ett kostnadseffektivt asternativ för stora områden och bör användas som en del av ett planerat näringsprogram.