• Hög kvävehalt från tre kvävekällor för snabb och långvarig tillväxt
  • Helt balanserad näringsformulering
  • Ekonomiskt alternativ till konventionellt flytande gödselmedel
  • Innehåller en omfattande lista över spårämnen

Fusion Soluble NPK innehåller 100% löslig, lättillgänglig, plantnäring. Det har utformats för att ge en konstant källa till vegetabiliska näringsämnen för alla områden. Den höga kvävehalten ger utmärkt tillväxt och kaliumhalten ger extra cellväggsstyrka och motståndskraft mot sjukdomar. Fusion Soluble NPK bör användas som en del av ett planerat näringsprogram och kan appliceras under hela året.