• Särskilt effektiv när den används på sandbaserade greener där näringsurlakning är vanligt
  • Utformad för att fungera på jordar med höga pH-nivåer
  • Kompatibel med de flesta godkända bekämpningsmedel
  • Tillsatser förbättrar bladpenetration, upptag och näringsutnyttjande

Fusion Tracer OneShot är ett flytande mikronäringspaket som innehåller ett brett spektrum av mikronäringsämnen. Det balanserade näringsförhållandet säkerställer att Fusion Tracer OneShot är perfekt lämpat för alla typer av grönytor, särskilt under omständigheter där tillgången på spårämnen är begränsad. Den högeffektiva bladformuleringen möjliggör ett snabbt och effektivt upptag genom växtbladet. Den kan användas i en tankmix med ett brett utbud av Indigrows produkter, inklusive resten av OneShot sortiment.