• Tre typer av aktivitet – kontakt, systemisk och translaminär
  • Jämn distribution på grund av stabil xylemrörlighet
  • Absorberas genom rötter, krona, skott och blad
  • Fysiologiska fördelar som resulterar i förbättrad vatteneffektivitet

Heritage är en unik bredspektrumfungicid som är effektiv mot blad-, kron- och rotsvampar. Den verkar på tre sätt, kontakt, systemiskt och translaminärt. Heritage absorberas genom rötter, krona, skott och blad. Den distribueras jämnt på grund av stabil xylemrörlighet.