• Hög kvävehalt för utmärkt tillväxt och återhämtning
  • Särskilt effektivt i sandbaserade rotzoner där mikrobiell aktivitet är lägre
  • Hög halt av organiskt material ger bränslekälla för mikrober och markflora och fauna
  • Humussyrabaserad formulering bidrar till att öka jordens katjonutbyteskapacitet

Humik Boost 30-6-6 är en gödningsprodukt med hög kvävehalt och tillsatt fosfor och kalium för att ge en utmärkt tillväxt. Kvävet är förenat med humussyra vilket resulterar i långsam frigöring till växten under en längre period av 2-3 månader. Den höga kvävehalten bidrar till att främja utmärkt tillväxt och återhämtning under perioder med högt slitage.