• Höga kaliumnivåer för att undvika brist & hjälpa till att härda gräset under perioder med hög stress
  • Utmärkt respons i svala förhållanden
  • Humussyrabaserad formulering bidrar till att öka jordens katjonutbyteskapacitet
  • Hjälper till att frigöra näringsämnen bundna i rotzonen

Humik NPK 14-5-14 är en balanserad kväve och kaliumgödning som också innehåller fosfor. Den ger mycket bra respons i svala förhållanden med utmärkt stressreducering tack vare de naturligt förekommande nivåerna av humussyror. De homogena granulerna bryts ner snabbt när de utsätts för fukt.