• Høye kaliumnivåer for å redusere mangel og bidra til å herde gress i perioder med mye stress
  • Utmerket respons i kjøligere temperaturer
  • Humussyrebasert formulering bidrar til å øke kationbyttekapasiteten i jorda
  • Hjelper med å frigjøre næringsstoffer bundet i rhizosfæren

Humik NPK 14-5-14 er en balansert nitrogen- og kaliumgjødsel som også inneholder fosfor. Den gir en utmerket respons i lavere temperaturer. Nivåene av humussyrer avlaster plantestress. De homogene granulatene brytes raskt ned når de utsettes for fuktighet.