• En formulering med høyt kaliuminnhold som passer til gress i varmt klima, som Paspalum (warm season grasses)
  • Ikke-forsurende formulering hjelper med å balansere rotsonens pH
  • Øker sykdomsresistensen gjennom høyt kaliuminnhold
  • Inneholder naturlig forekommende høye nivåer av humus- og fulvinsyrer

Humik NPK 5-3-18 er en gjødsel med lavt nitrogeninnhold, egnet for både kjølige og varme årstider. Det lave nitrogeninnholdet er spesielt godt egnet for gress i varmt klima, som Paspalum (warm season grasses). De høye nivåene av kalium forbedrer sykdomsresistensen. Humik NPK 5-3-18 inneholder tre nitrogenkilder for å gi langsom og jevn nitrogenfrigjøring.