• Humussyra hjälper till att förbättra jordstrukturen, inklusive ökande C.E.C. (katjonutbyteskapacitet)
  • Fulvussyra ger en naturlig kelaterande effekt som förbättrar upptaget av näringsämnen
  • Innehåller naturligt förekommande aminosyror och kan användas som en del av ett organiskt gödselprogram
  • Mycket ekonomiska, superkoncentrerade dospåsar med låg dosering

Humik NPK OneShot är fylld med både makronäringsämnen, humus och fulvussyra. Näringsnivåerna i Humik NPK OneShot hjälper till att hålla en konstant tillförsel av kväve, fosfor och kalium när den läggs till i tankmixen. Humus och fulvussyror kommer att bidra till mikrobiell tillväxt och stödja markens bördighet och hälsa, utan att främja överdriven tillväxt.