• Innehåller olika kvävekällor för att ge stabil och konsekvent tillväxt
  • Särskilt effektivt i sandbaserade rotzoner där mikrobiell aktivitet är lägre
  • Uppmuntrar mikrobiell tillväxt av markflora och fauna
  • Utmärkt näringstillgänglighet i svalare temperaturer

Humik Sport 14-5-18 är en välbalanserad NPK-gödning för användning i utmanande stadiummiljöer. De olika kvävekällorna ger en initial tillväxtökning, samtidigt som konsekvent frigöring bibehålls med förlängd livslängd som tillhandahålls av metylenureahalten. De extra spårämnena, inklusive magnesium och kalcium, bidrar till förbättrad färg, minskad stress och förbättrad sjukdomsresistens.