• Inneholder ulike nitrogenkilder for å gi stabil og jevn vekst
  • Spesielt effektiv i sandbaserte vekstmasser der den mikrobielle aktiviteten er lav
  • Stimulerer til vekst av mikro- og makroorganismer
  • Utmerket næringstilgjengelighet i kjøligere temperaturer

Humik Sport 14-5-18 er en velbalansert NPK-gjødsel for bruk i utfordrende stadionmiljøer. De forskjellige nitrogenkildene gir en innledende vekstøkning, samtidig som de opprettholder jevn næringstilførsel over tid grunnet metylenurea-innholdet. De tilsatte sporelementene, inkludert magnesium og kalsium, bidrar til å bedre fargen på gresset, redusere stress og forbedre motstanden mot sykdom.