• Erbjuder utmärkt stressavlastning tack vare en hög humussyrahalt
  • Hjälper till att bryta ner och minimera växtupptaget av toxiner
  • Humussyrabaserad formulering bidrar till att öka jordens katjonutbyteskapacitet
  • Särskilt effektivt i sandbaserade rotzoner där mikrobiell aktivitet är lägre

Humik Triple Ten 10-10-10 är en perfekt balanserad NPK-gödning för en stark tillväxtrespons och tydlig färgförbättring under hela växtsäsongen. Den perfekt balanserade analysen säkerställer en stabil leverans av kväve, fosfor och kalium till växten för att korrigera eventuella brister. Humik Triple Ten innehåller naturligt förekommande humussyror som succesivt bryts ner av mikrobiell aktivitet i jordprofilen.