• Gir utmerket stressavlastning grunnet høyt humussyreinnhold
  • Bidrar til å bryte ned og minimere plantens opptak av giftstoffer
  • Humussyrebasert formulering bidrar til å øke kationbyttekapasiteten i jorda
  • Spesielt effektiv i sandbaserte rotsoner der den mikrobielle aktiviteten er lav

Humik Triple Ten 10-10-10 er en perfekt balansert NPK-gjødsel som gir en sterk vekstrespons og en tydelig fargeforbedring gjennom hele vekstsesongen. Den perfekt balanserte formuleringen sikrer en jevn tilførsel av nitrogen, fosfor og kalium til planten for å rette opp eventuelle mangler. Humik Triple Ten inneholder naturlig forekommende humussyrer som kun kan brytes ned av mikrobiell aktivitet i jordprofilen.