• 20% PSCU för ökad livslängd; över 2 månaders kvävetillgång
  • Jämn storlek på granulatet för exakt applicering
  • Liten granulstorlek säkerställer att produkten faller ner mellan bladen
  • Innehåller 12,6% kalcium för att minska salthalten i jordprofilen

Impact CGF 15-5-15 är lämplig för fairways eller liknande områden och är en idealisk vår/sommarprodukt. De höga nivåerna av direkt tillgängligt kväve ger gräset en bra initial grönska och snabb tillväxtrespons. Impact CGF 15-5-15 är ett ekonomiskt alternativ för gödsling av stora områden och PSCU ger ökad livslängd.