• 60% PSCU för ökad livslängd; 3+ månader kvävetillgång
  • Minskar tids och arbetskostnaderna jämfört med konventionella granulatgödselmedel
  • Hjälper till att förhindra bränning och kommer inte att ge någon överdriven tillväxt
  • Innehåller tillsatt magnesium för förbättrad färg och minskad stress

Impact CGF 26-5-8 är en balanserad sommargödsel som ger stadig tillväxt. Frisättning av ammoniak och ureakväve ger en initial tillväxt. Tillverkningsprocessen i två steg säkerställer en mycket förutsägbar näringstillgång i jämförelse med andra PSCU produkter tillgängliga.