• 93% PSCU för ökad livslängd; 4-6 månaders kvävetillgång
  • En enda applicering ger näring för hela växtsäsongen
  • Näringsämnen anpassade för att matcha gräsets behov under hela växtsäsongen
  • Hjälper till att förhindra bränning och kommer inte att ge någon överdriven tillväxt

Impact CGF 28-8-8 innehåller en hög andel långsamverkande kväve tack vare 93% PSCU. Denna högkväveprodukt är idealisk för områden där kontinuerlig näringstillgång krävs under hela växtsäsongen. Denna miljövänliga produkt har minimala näringsförluster genom urlakning, förhindrar miljöförorening och förser gräset de näringsämnen som behövs under säsongen.