Impact Emerge 10-20-10

Emerge 10-20-10 är framtagen för att förbättra groning och etablering av nysådda ytor. Den fungerar bra vid låga temperaturer och innehåller kalcium och seaweed för att gynna etablering och rottillväxt. Det höga fosforinnehållet gynnar också bestånd med svag rotutveckling.

  • Granulerna bryts snabbt ned av fukt
  • Kan appliceras direkt i såbädden och till nylagd grästorv
  • Gynnsam vid dålig rotutveckling i etablerade bestånd

Klicka här för att ladda ner Impact Emerge 10-20-10 SDS

Beskrivning

Specifikation Värde
Ca. livslängd
SGN/partikelstorlek 6-8 veckor
Klipphöjd 100
Kvävekälla >2mm
Spårelement
NPK garanterad analys
Förpackningsstorlek 20 kgs
Täckning
Program information
Användningsgrad 500-1.000m²
Vattenhastighet 2-4 kg/100m²
Metod Spridare
Föreslagen jord temperatur för applicering (oC)
Minimi Optimal Maximal
5 16 40

Klicka här för att ladda ner Impact Emerge 10-20-10 SDS

Mer information

Vikt 20 kg

Du gillar kanske också…