• Kalcium hjälper växter att absorbera näringsämnen mer effektivt
  • Bidrar till celldelning och cellväggsbildning, kritiskt för respiration under perioder av hög värme och/eller fuktighet
  • Fördelaktigt när man vill reducera salter från rotzonen
  • Bryts ner snabbt med lätt bevattning

Impact Enhance är en effektiv produkt för att tillsätta kalcium och svavel utan att ändra NPK-balansen. Den kan också tillämpas för att motverka problematiska markförhållanden. Impact Enhance framställs av brutet kalciumsulfat och dess fina partikelstorlek säkerställer optimal tillgång. Applikationer av kalcium hjälper till att reducera ackumulerade salter, som vanligen finns där man vattnar med havsvatten.