• Kalsium hjelper planter å absorbere næringsstoffer mer effektivt
  • Hjelper celledeling og celleveggdannelse, noe som er kritisk for planterespirasjon i perioder med høy varme og/eller fuktighet
  • Gunstig for å vaske ut løselige salter fra rotsonen
  • Løses raskt ut ved lett vanning

Impact Enhance er en effektiv metode for å tilsette kalsium og svovel til planten, uten å endre NPK-balansen. Den kan også brukes til å motvirke problematiske jordforhold. Impact Enhance produseres fra utvunnet kalsiumsulfat og den fine partikkelstørrelsen sikrer optimal tilgjengelighet for planten. Applikasjoner med kalsium bidrar til å fjerne de akkumulerte jordsaltene, ofte funnet der gresset er vannet med brakkvann/sjøvann.