• Innehåller magnesium och järn för förbättrad färg och sjukdomsresistens
  • Hög kvävehalt för vår och sommarsäsongen
  • Metylenurea och naturliga vegetabiliska proteiner ger utökad livslängd
  • Lågt saltindex och minimal brännrisk

Impact Organic 14-2-8 är ett växtbaserat ekologiskt gödselmedel. De organiska beståndsdelarna hjälper till att utveckla nyttiga bakterier i rotzonen, medan metylenurea ger förlängd kvävefrigöring. Den organiska kombinationen av mineral och långsamverkande kvävekällor förbättrar och ökar frisättningsmönstret för hög prestanda.