• Ger utmärkt respons när det används som vårstartsgödsel
  • Mikroprillat homogent gödselmedel
  • Snabblösligt granulat minimerar uppklippning
  • Hjälper till att begränsa sjukdomar under perioder av högt svamptryck

Accelerate 14-0-12 har utformats för att ge återhämtning och snabb effekt på greener, tees och fairways. Det ger en försurande effekt och kan användas på jordar med höga pH-nivåer. Accelerate 14-0-12 har 1,2% organiskt kväve och innehåller kalium för förbättrad slitagetolerans och större motståndskraft mot sjukdomar. Accelerate 14-0-12 används ofta som vårstart i svalare klimat.