• En hög kaliumformulering för förbättrad sjukdomsresistens i början eller slutet av säsongen
  • Förbättrat näringsupptag i svalare temperaturer
  • Innehåller MgO & Fe för bättre utseende utan överdriven tillväxt
  • Utmärkt höst / vinter härdare

All Round 5-5-15 är ett gödselmedel med högt K. Den innehåller tre kvävekällor för jämn näringstillförsel till gräset. Den höga kaliumhalten hjälper till att stödja växten under perioder av stress och erbjuder förbättrad härdighet under svalare perioder. Tillsatt magnesium och järn ger bättre utseende och färg utan att främja överdriven tillväxt. Den ekologiska bäraren ger värdefullt kol till rhizosfären för att förbättra mikrobiell aktivitet.