All Round 5-5-15 är en väl avvägd NPK gödsel. Seaweed är tillsatt till det organiska kvävet under tillverkningen vilket ger extra avstressande egenskaper till plantan under växtsäsongen. Dess homogena 1mm granul som lätt faller ner i bladmassan säkerställer minimal störning av spel eller annan skötsel.

  • Förbättrat näringsämnesupptag vid låga temperaturer
  • Tillsatt MgO & FE för bättre utseende utan att ge överdriven tillväxt
  • Utmärkt för härdning av gräset under höst/vinter

Klicka här för att ladda ner ImpactPlus All Round 5-5-15 SDS