• Ett idealiskt gödselmedel vid sådd eller stödsådd
  • Kan appliceras direkt på fröbädden eller på nylagd torv
  • Näringsutsläppsmönstret matchar kraven från nytt och ungt bestånd
  • Asset Gold biostimulerande beläggning ökar växtkraft efter etablering

Emerge 10-20-10 är idealisk för användning före sådd eller stödsådd. Den har utformats för att förbättra grobarheten och etableringen av nysådda eller torvade områden. Det är fosforhalten som är avgörande för rotutvecklingen, uppdelningen av kolhydrater och överföring av energi. Med 2,0 % organiskt kväve ger Emerge 10-20-10 bra respons vid svalare temperatuer och Asset Gold biostimulant hjälper till att förbättra växtkraft och rottäthet.