• Höga kaliumnivåer ger förbättrad torktolerans
  • Låg salthalt minskar risken för fytoxicitet
  • Utmärkt turfhärdare när den används under senare delen av säsongen
  • Innehåller Asset Gold biostimulant för stressavlastning och förbättrad rottäthet

ImpactPlus SRF 12-0-24 är ett fingranulerat fosfatfritt gödselmedel med långsam frisättning. Metylenurea ger en gradvis och konsekvent näringsfrisättning i upp till 12 veckor och minskar risken för nitratlakning, bränning och avrinning. Den snabbare urean hjälper till med att ge ett effektivt kaliumupptag.