• Høyt kaliumnivå gir forbedret toleranse for tørke
  • Lavt saltinnhold reduserer risikoen for fytotoksisitet
  • Utmerket turfherder når den påføres sent i sesongen
  • Inneholder det biostimulerende middelet Asset Gold for stressavlastning og forbedret rot-tetthet

ImpactPlus SRF 12-0-24 er en fingranulert, fosfatfri gjødsel med sakte frigjøring. Metylen urea N-kilden gir en gradvis og konsistent næringsfrigjøring i opptil 12 uker og reduserer risikoen for nitratutvasking, sviskader og avrenning. Urea nitrogen, som frigjøres raskere, bidrar til effektivt kaliumopptak.