• Minimal næringslekkasje på grunn av langsom næringsfrigjøring fra metylen urea.
  • Høye kaliumnivåer for å unngå mangel bidrar til herding i perioder med høyt stress
  • Lavt saltinnhold reduserer risikoen for fytotoksisitet
  • Inneholder Asset Gold biostimulant for å styrke gressets vekst, bedre stressavlastningen og rot-tettheten

ImpactPlus SRF 19-0-19 er en homogen fingranulert gjødsel som gir en langsom, gradvis og konsistent næringstilførsel til planten fra det høye metylen ureainnholdet. Den balanserte NK-analysen bidrar til å fremme god tilvekst og gjenoppretting gjennom perioder med høyt spilletrykk. Den fosfatfrie formuleringen bidrar til å forhindre opphopning av fosfat i jorda.