• Minimal näringsurlakning på grund av långsam frisättning från metylenurea
  • Höga kaliumnivåer för att undvika brist och hjälpa till med härdning under perioder av hög stress
  • Låg salthalt minskar risken för fytoxicitet
  • Innehåller Asset Gold för att förbättra växtkraft, rotdensitet och stressavlastning

ImpactPlus SRF 19-0-19 är ett homogent fingranulerat gödselmedel som ger en långsam, gradvis och konsekvent näringstillförsel till växten från den höga metylenureahalten. Den balanserade NK-analys bidrar till att främja god tillväxt och återhämtning under perioder av högt speltryck. En fosfatfri formulering hjälper till att förhindra ansamling av fosfat i jorden.