• Produkt för regelbunden användning under den huvudsakliga växtsäsongen
  • 6% långsamverkande järn ger upp till 12 veckors grönska
  • Hjälper till med återhämtning under perioder av ökat speltryck
  • Fint granulat som ger jämn näringstillförsel efter applicering

De höga kvävenivåerna i ImpactPlus Summer Perk erbjuder utmärkt tillväxt, perfekt för växtsäsongen. Med det högre ureainnehållet förlängs denna tillväxt, vilket minimerar behovet av regelbundna applikationer. Detta mellansäsongsgödselmedel innehåller även kalium för förbättrad motståndskraft mot sjukdomar och järn för utmärkt färg. Den är belagd i Asset Gold, vår unika biostimulant för förbättrad stressavlastning ökad rottäthet.