• Produktval för regelbunden användning under säsongen
  • 6% fe frigörande järn ger upp till 12 veckors verkningstid
  • Hjälper återhämtningen av gräset under perioder av ökad eller tung belastning
  • SGN 100 granulat som ger tillförlitlig näringstillförsel efter applicering

De höga kvävenivåerna i ImpactPlus Summer Perk erbjuder perfekt tillväxt. Med den högre ureahalten förlängs denna tillväxt. Detta gödselmedel erbjuder också kalium för bättre sjukdoms resistens och järn för utmärkt färg. Den är coatad med, vår unika biostimulant ”ASSET” för förbättrad stress Relief ökad rot täthet.